Rèn luyện kĩ năng giao dịch Ngoại hối của bạn cùng Lirunex

Rèn luyện kĩ năng giao dịch Ngoại hối của bạn cùng Lirunex

Tăng vốn kiến thức giao dịch của bạn với những lớp đào tạo kĩ thuật hoàn toàn MIỄN PHÍ của chúng tôi

Đăng kí NGAY ĐỂ ĐƯỢC
THAM GIA MIỄN PHÍ

Đăng kí NGAY ĐỂ ĐƯỢC THAM GIA MIỄN PHÍ
    Học phần được yêu thích:
    29/11/2022, 7.30pm-8.30pm (Cindy)1/12/2022, 8:00pm -9.30pm (Zen)


    Bằng cách nhấp vào nút gửi, Tôi đồng ý rằng Tôi đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản và đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình như được nêu trong chính sách bảo mật    Copyright © 2022 Lirunex Limited