GẶP GỠ & GIAO LƯU CÙNG LIRUNEX
CHIA SẺ BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG NGHỀ IB

GẶP GỠ & GIAO LƯU CÙNG LIRUNEX
CHIA SẺ BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG NGHỀ IB

Thứ 7 ngày 19/11/2022 | Thời gian 15h00 – 17h00
Thứ 7 ngày 19/11/2022
Thời gian 15h00 – 17h00
Lirunex thân mời các anh/ chị MIB, IB và các team leader tham gia buổi giao lưu để cùng nhau:
  • Tìm hiểu đúng về nghề IB
  • Cách xây dựng phát triển hệ thông IB lớn mạnh
  • Gặp gỡ và giao lưu trực tiếp cùng CEO và đội ngũ Lirunex
Đơn đăng ký






    Copyright © 2022 Lirunex Limited